Privacy policy

Het Horecaconcept

Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van Het Horecaconcept. Je dient je ervan bewust te zijn dat Het Horecaconcept niet verantwoordelijk is voor het privacy policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy policy te accepteren. Het Horecaconcept respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Het Horecaconcept of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om jouw vraag te beantwoorden, dit is van toepassing wanneer je via de website het contact met ons opneemt.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Het gebruik van onze site, cookies of vergelijkbare technieken. Het Horecaconcept gebruikt alleen analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Horecaconcept plaatst cookies die jouw surfgedrag bijhouden om onze website verder te optimaliseren (Analytische cookie van Google). Hier wordt bijgehouden welke pagina’s jij bezoekt. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Het Horecaconcept of die van een derde partij. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

Het Horecaconcept verkoopt gegevens niet door aan derden. Zij verstrekt deze uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Horecaconcept neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen Privacy statement

Het Horecaconcept behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement regelmatig te raadplegen. Laatste update op 25-03-2019.